NGHE RADIO

Victoria: Hỗ trợ việc làm trong ngành nông nghiệp cho những người vừa bị mất việc

Victoria: Hỗ trợ việc làm trong ngành nông nghiệp cho những người vừa bị mất việc

Chính quyền bang Victoria đang cung cấp cho những người lao động bị mất việc làm một khởi đầu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, và đảm bảo các nhà sản xuất cơ bản có đủ nguồn nhân lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu ở mức cao trong cơn đại dịch virus corona.